HỖ TRỢ 24/7/365
0939.541.267

Quy định sử dụng dịch vụ

A. Thỏa thuận sử dụng

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng quý khách đến với VIVUWEB cung cấp các Dịch Vụ (được nêu trên website vivuweb.net và vivuweb.vn) cho quý khách, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là VIVUWEB-TT) Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật VIVUWEB-TT theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi VIVUWEB-TT được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản BKNS-TT đã được cập nhật. Quý khách có thể xem bản VIVUWEB-TT mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: http://vivuweb.net/quy-dinh-su-dung-dich-vu.html Xem chi tiết

Chính sách riêng tư

VIVUWEB luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Xem chi tiết

Điều khoản hosting

A-1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính chính xác của những thông tin từ bất kỳ ai gửi đến máy chủ và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ. Người sử dụng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản lý dữ liệu trên máy chủ. Xem chi tiết