Bảng giá Tên miền

Sử dụng Email có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất

Loại tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì
TÊN MIỀN VIỆT NAM
.vn350.000 VNĐ480.000 VNĐ/năm
.com.vn - .net.vn - .biz.vn350.000 VNĐ350.000 VNĐ/năm
.edu.vn - .gov.vn - .org.vn - .ac.vn
.info.vn - .pro.vn - .health.vn - .int.vn
200.000 VNĐ200.000 VNĐ/năm
.name.vn30.000 VNĐ30.000 VNĐ/năm
* Chi phí thay đổi DNSMiễn phí180.000 VNĐ/lần
TÊN MIỀN VIỆT NAM CẤP 2.VN VỚI 1, 2 KÝ TỰ
Tên miền cấp 2 .VN với 1 ký tự350.000 VNĐ40.000.000 VNĐ/năm
Tên miền cấp 2 .VN với 2 ký tự350.000 VNĐ10.000.000 VNĐ/năm
TÊN MIỀN QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TẠI ENOM
.biz - .com - .net - .usMiễn phí244.000 VNĐ/năm
.info - .orgMiễn phí258.000 VNĐ/năm
.co.uk - .eu - .nameMiễn phí265.000 VNĐ/năm
.pwMiễn phí323.000 VNĐ/năm
.pro - .telMiễn phí366.000 VNĐ/năm
.asiaMiễn phí392.000 VNĐ/năm
.com.co - .in - .mobi - .net.co - .nom.coMiễn phí452.000 VNĐ/năm
.deMiễn phí526.000 VNĐ/năm
.bz - .me - .tv - .wsMiễn phí666.000 VNĐ/năm
.ccMiễn phí697.000 VNĐ/năm
.coMiễn phí759.000 VNĐ/năm
.com.tw - .net.tw - .org.tw - .twMiễn phí968.000 VNĐ/năm
.jpMiễn phí2.279.000 VNĐ/năm
.xxxMiễn phí2.494.000 VNĐ/năm